Wednesday, July 17, 2024
spot_img
Homeराज्यमाजी नगरसेवक लोकेश ऊर्फ कल्लु यादव यांचेवर गोळीबार करणाऱ्या चौघांना अटक…स्थानिक गुन्हे...

माजी नगरसेवक लोकेश ऊर्फ कल्लु यादव यांचेवर गोळीबार करणाऱ्या चौघांना अटक…स्थानिक गुन्हे शाखा आणि गोंदिया शहर पोलीसांची संयुक्त कामगिरी…

गोंदिया : राजेशकुमार तायवाडे

११ जानेवारी २०२४ रोजी चे ११.०० वाजे दरम्यान सावलानी किराना दुकानाचे समोर हेमु कॉलोनी यादव चौक गोंदिया येथे दोन अज्ञात आरोपीतांनी संगनमत करुन माजी नगरसेवक जखमी नामे- लोकेश ऊर्फ कल्लु सुंदरलाल यादव वय ४२ वर्ष राहणार यादव चौक गोंदिया यास कोणत्यातरी बंदुकीने गोळी मारुन गंभीर जखमी करुन जिवानिशी ठार करण्याचा प्रयत्न केल्याने फिर्यादी लक्की छगनलाल यादव वय २० वर्ष राहणार बाराखोली सिंधी कॉलोनी गोंदिया याचे रिपोर्ट वरून पोलिस स्टेशन गोंदिया शहर अप.क्र. ११/२०२४ कलम ३०७, ३४ भादवि. सह कलम ३,२५ भा.ह.का. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. सदर गुन्ह्यातील अज्ञात आरोपी हे गोळीबाराची घटना करून पसार झाले होते…

पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अप्पर पोलीस अधीक्षक, नित्यानंद झा, यांनी सदर गुन्हयाचे गांभिर्य ओळखुन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग गोंदिया प्रमोद मडामे, पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे गोंदिया शहर, चंद्रकांत सुर्यवंशी, पोलीस निरीक्षक, स्था.गु.शा. दिनेश लबडे, यांना सदर गोळीबार प्रकरणातील नमूद गुन्ह्यातील फरार आरोपीतांचा तातडीने शोध घेवून आरोपीतांना जेरबंद करण्याचे निर्देश सुचना दिल्या होत्या.

वरीष्ठांचे निर्देश सुचना आदेशाप्रमाणे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग गोंदिया प्रमोद मडामे, यांचे मार्गदर्शनात पोलीस निरीक्षक, स्था.गु.शा. दिनेश लबडे, यांचे नेतृत्वात स्था.गु.शा. ची ३ पथके तसेच पोलीस निरीक्षक, पो. ठाणे गोंदिया शहर, चंद्रकांत सुर्यवंशी, यांची दोन पथके, अशी वेगवेगळी पथके अज्ञात आरोपीतांचे शोधाकरीता नेमण्यात येवून शोधाकरीता रवाना करण्यात आलेली होती. सदर घटनेचे गांर्भीय लक्षात घेवुन नेमलेल्या पथकाला वेगवेळी जबाबदारी नेमून घटनास्थळावरील सी.सी. टी.व्ही फुटेज तपासण्यात आले.

प्राप्त सी.सी.टी.व्ही फुटेज ची बारकाईने निरीक्षण करून गोळीबार करणाऱ्या आरोपीतांचे फोटो प्राप्त करण्यात आले. तसेच आरोपीतांनी गुन्हा करतेवेळी वापरलेली मोटार सायकल व आरोपीतांचे प्राप्त फोटो तसेच गोपनीय बातमीदाराकडुन प्राप्त माहीतीच्या आधारे गोळीबार करणारे आरोपी हे कळमना, नागपुर येथील असल्याचे समजले. यावरुन सदर आरोपींच्या शोधकामी नागपूरला पथके रवाना करण्यात आली.

सपोनि विजय शिंदे व पोउपनि महेश विघ्ने यांचे दोन्ही पथकानी आरोपींचा कळमेश्वर, नागपुर येथे शोध घेवून आरोपी गणेश शिवकुमार शर्मा वय २१ वर्ष राहणार भिंडी ले आउट वरोडा तालुका कळमेश्वर जिल्हा नागपुर,अक्षय मधुकर मानकर वय २८ वर्ष राहणार सम्राट ग्राउंड शिक्षक कॉलोनी कळमेश्वर जिल्हा नागपुर यांना ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेतलेल्या दोन्ही आरोपीतांना गुन्ह्याच्या अनुषंगाने विचरपुस, चौकशी केली असता, त्यांनी सदरचा गुन्हा केल्याची कबुली दिली तसेच आरोपी क्रमांक धनराज ऊर्फ रिंकु व राजेंद्र राउत वय ३२ वर्ष राहणार कुंभारेनगर गोंदिया हा गंगाझरीच्या जंगलामध्ये असल्याची माहीती दिल्याने माहीतीनुसार आरोपी क्र. ३ यांस पथकाने गंगाझरी जंगलामध्ये सापळा लावुन ताब्यात घेण्यात आले. तसेच आरोपी क्र. ४ नागसेन बोधी मंतो वय ४१ वर्षे राहणार गौतम बुध्द वार्ड, श्रीनगर गोंदिया यांस गोंदिया येथुन गोंदिया शहर पथकाद्वारे ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेण्यात आलेल्या चौघांना गुन्हयाचे अनुषंगाने चौकशी केली असता सदर गुन्हा केल्याची कबुली दिली.

यातील आरोपी क्र. १ ते ४ यांचेकडे स्वतंत्र रित्या चौकशी विचारपुस केली असता सदरचा गुन्हा त्यांनी फरार आरोपी प्रशांत मेश्राम राहणार भिमनगर गोंदिया आणि रोहीत मेश्राम राहणार गोंदिया ह.मु. कळमेश्वर नागपूर यांचे सांगणेनुसार त्यांनी कट रचल्याप्रमाणे जखमी- लोकेश ऊर्फ कल्लु सुदंरलाल यादव यांस मावझर (अग्निशस्त्र) च्या सहाय्याने गोळी मारून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करून पळून गेल्याचे हकीगत सांगीतली आहे. आरोपीतांचे वैद्यकीय परीक्षण के.टी. एस. रुग्नालय गोंदिया येथुन करण्यात आले असुन पुढील कारवाई कामी गोंदीया शहर पोलीसांचे स्वाधीन करण्यात आले आहे…..

मा. न्यायालयाने आरोपीतांचा दिनांक-22- 01-2024 पर्यंत 10 दिवसाचा पोलीस कोठडी रिमांड दिलेला आहे. गुन्हयासंबंधाने अधिकचा तपास सुरू आहे. गुन्हयातील फरार आरोपीतांचा शोध घेण्यात येत आहे. तसेच तपासाच्या दृष्टीने ईतर अनेक बाबी पडताळणी करण्यात येत आहेत. मुख्य आरोपीचे अटकेनंतर तसेच गुन्ह्याचे तपासाअंती सदर प्रकरणाचा साविस्तर उलगडा होणार आहे…

वरीष्ठांचे मार्गदर्शनाखाली आरोपीतांना जेरबंद करण्याची कामगीरी पोलीस निरीक्षक दिनेश लबडे, पोलीस निरीक्षक, चंद्रकांत सुर्यवंशी यांचे नेतृत्वात सपोनि विजय शिंदे, पोउपनि महेश विघ्ने, पोउपनि, सायकर, स्थागुशा सपोनि गराड, पोउपनि वानखेडे, पो.स्टे. गोंदिया शहर तसेच पोलीस अंमलदार स. फौ. अजुर्न कावळे, मधुकर कृपाण, कापगते, पो.हवा. राजेंद्र मिश्रा, भुवनलाल देशमुख, महेश मेहर, सुजित हलमारे, नेवालाल भेलावे, चित्तरंजन कोडापे, सोमेंद्रसिग तुरकर, इंद्रजित बिसेन, रियाज शेख, विठ्ठल ठाकरे, प्रकाश गायधने, पोशि. संतोष केदार, हंसराज भांडारकर, अजय रांहागडाले, चापोशि. घनशाम कुंभलवार, मुरलीधर पांडे, चापोहवा. लक्ष्मन बंजार, स्था.गु.शा. गोंदिया तसेच सायबर सेलचे प्रभारी सचिन म्हेत्रे यांचे मार्गदर्शनात पोहवा- दिक्षीत दमाहे, धनंजय शेन्डे, प्रभाकर पलांदुरकर, संजय मारवाडे, रोशन येरने, यांनी तसेच गोंदिया शहर पो. ठाणे चे पोलीस पथक स.फौ. घनश्याम थेर, पोहवा-जगेश्वर उईके, भाटीया, टेंभरे, लोंदासे, चव्हान, रहांगडाले, सपाटे पोशि-बिसेन, रहांगडाले, सोनेवाने, रावते, बारेवार, मपोहवा-चव्हान यांनी अथक परीश्रम घेवून गुन्हयातील आरोपीतांना जेरबंद करण्याची कामगीरी केलेली आहे.

Gaurav Gawai
Gaurav Gawai
गौरव गजानन गवई हे महाव्हॉइस न्यूजचे सह-संस्थापक आहेत आणि रायटर आणि ग्राफिक डिझायनर म्हणूनही ते गेल्या पाच वर्षापासून काम करतात. त्यांना महाव्हॉइस न्यूजमध्ये ग्राफिक डिझायनिंग आणि कंटेंट रायटिंगचा मजबूत अनुभव आहे.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

error: